• Neurologische Degeneratieve aandoeningen & werk4 december 2015
    Dit nascholingstweeluik behandelt degeneratieve neurologische aandoeningen en niet aangeboren hersenletsel (NAH) in relatie tot sociaal maatschappelijke participatie/ inzetbaarheid in arbeid.
  • Brachytherapiedag11 december 2015
    Op vrijdag 11 december vindt de landelijke Brachytherapiedag 2015 in Nijmegen plaats. Heeft u direct of indirect te maken met brachytherapie? Dan bent u van harte welkom op deze landelijke brachydag.

PAO Heyendael - partner voor uw events

PAO Heyendael is als instituut voor het Post Academisch Onderwijs van het Radboudumc gespecialiseerd in het ontwikkelen en organiseren van: congressen, symposia, onderwijs voor AIOS en bij- en nascholing. In 2014 organiseerde PAO Heyendael ruim 380 activiteiten voor 16.700 deelnemers.

In goede handen
De ontwikkeling en organisatie van uw event - klein- of grootschalig, innovatief of traditioneel, in het  Radboudumc of op externe locaties in Nederland - is bij ons in goede handen. U kunt rekenen op ondersteuning en advies op maat.

Kwaliteit
Wij bieden een geaccrediteerd aanbod en hebben een instellingsaccreditatie voor huisartsen, internisten, anesthesiologen en specialisten ouderengeneeskunde.