• Voeding en kanker 13 maart 2015
    Oncologische patienten ondergaan vaak intensieve behandelingen en ondervinden daarvan de nodige gevolgen en bijwerkingen. Optimale voeding is tijdens, maar ook na de behandeling een belangrijke ondersteunende therapie.
  • Palliatieve zorg: Intuïtie, wijsheid of wetenschap?5 maart 2015
    In het programma wordt ingegaan op zowel somatische als psychosociale aspecten binnen de palliatieve zorg.

PAO Heyendael - partner voor uw events

'Bij PAO Heyendael ben je gast, als deelnemer én als organisator'
Dr. Jaap Deunk, traumachirurg VUmc

PAO Heyendael is als instituut voor het Post Academisch Onderwijs van het Radboudumc gespecialiseerd in het ontwikkelen en organiseren van: congressen, symposia, onderwijs voor AIOS en bij- en nascholing. In 2014 organiseerde PAO Heyendael ruim 380 activiteiten voor 16.700 deelnemers.

In goede handen
De ontwikkeling en organisatie van uw event - klein- of grootschalig, innovatief of traditioneel, in het  Radboudumc of op externe locaties in Nederland - is bij ons in goede handen. U kunt rekenen op ondersteuning en advies op maat.

Kwaliteit
PAO Heyendael werkt volgens de - door het NIAZ vastgestelde - norm voor medische bij- en nascholing, symposia en congressen. Wij bieden een geaccrediteerd aanbod en hebben een instellingsaccreditatie voor huisartsen, internisten, anesthesiologen en specialisten ouderengeneeskunde.