• Neurologische Degeneratieve aandoeningen & werk4 december 2015
    Dit nascholingstweeluik behandelt degeneratieve neurologische aandoeningen en niet aangeboren hersenletsel (NAH) in relatie tot sociaal maatschappelijke participatie/ inzetbaarheid in arbeid.
  • Mondeling tentamineren van coassistenten7 december 2015
    In deze cursus, deels in de vorm van een workshop, combineren we theorie over goede mondelinge toetsing en de praktijk; ook krijgt u de gelegenheid tot het onderling uitwisselen van ervaringen met deze toetsvorm.

PAO Heyendael - partner voor uw events

'Bij PAO Heyendael ben je gast, als deelnemer én als organisator'
Dr. Jaap Deunk, traumachirurg VUmc

PAO Heyendael is als instituut voor het Post Academisch Onderwijs van het Radboudumc gespecialiseerd in het ontwikkelen en organiseren van: congressen, symposia, onderwijs voor AIOS en bij- en nascholing. In 2014 organiseerde PAO Heyendael ruim 380 activiteiten voor 16.700 deelnemers.

In goede handen
De ontwikkeling en organisatie van uw event - klein- of grootschalig, innovatief of traditioneel, in het  Radboudumc of op externe locaties in Nederland - is bij ons in goede handen. U kunt rekenen op ondersteuning en advies op maat.

Kwaliteit
PAO Heyendael werkt volgens de - door het NIAZ vastgestelde - norm voor medische bij- en nascholing, symposia en congressen. Wij bieden een geaccrediteerd aanbod en hebben een instellingsaccreditatie voor huisartsen, internisten, anesthesiologen en specialisten ouderengeneeskunde.