Onderwijsvormen

De onderwijsvormen worden aangepast aan de doelen, mensen en wensen. Digitale leeromgevingen als Blackboard en e-learningmodules op www.medischonderwijs.nl kunnen daarbij worden ingezet. Er is veel aandacht voor samenwerking, communicatie en interactie tussen huisarts en specialist.

Uniek zijn het oefenen van chirurgische verrichtingen en nieuwe technieken in het Anatomisch Laboratorium, het Centraal Dierenlaboratorium en Skills Lab.