Onze werkwijze

PAO Heyendael heeft korte lijnen met medisch specialisten en afdelingen binnen het Radboudumc. Doelgroepcommissies houden voor PAO Heyendael feeling met het veld. Ze peilen de nascholingsbehoefte van collega's, volgen landelijke ontwikkelingen binnen hun beroepsgroep op de voet en genereren praktijkgerichte cursussen op hun vakgebied.
De samenstelling van voorbereidingscommissies is meestal multidisciplinair van aard. Zo komen alle activiteiten en cursussen in nauw overleg met professionals in het veld tot stand.